We are the quantum resonance magnetic analyzer supplie,please contact us to get the quantum resonance magnetic analyzer price and quantum resonance magnetic analyzer software.

2019 NEWEST Kvantový analyzátor magnetické rezonance Czech 4.6.0 SOFTWARE

    


Quantum Resonance Magnetic Analyzer

Kvantový analyzátor magnetické rezonance

Lidské tělo je souhrn velkého počtu buněk, které jsou v trvalém růstu, vývoji, diferenciaci, apoptózy a regeneraci, buňky se stále samoobnovují prostřednictvím svého vlastního dělení. 25 000 000 buněk se dělí za jednu sekundu v těle dospělého člověka, a krevní buňky těla se neustále obnovují rychlostí asi 100 milionů za minutu. V procesu buněčného dělení a růstu, určenými orgány atomových jáder tvořících atomy jako základní jednotka buňky a elektrony, mimo jádra jsou v neustálém pohybu mění se vysokou rychlostí, a tím neustále vyzařují elektromagnetické vlny.

Elektromagnetické vlny signálu vysílané lidským tělem představují specifický stav lidského těla,  vysílané signály elektromagnetické vlny se liší podle různých podmínek lidského těla, jako je zdraví, sub-zdraví, nemoc, atd. Pokud dokážeme stanovením těchto specifických signálů elektromagnetické vlny, můžeme určit stav života v těle.

Kvantová medicína se domnívá, že nejzákladnější příčinou nemocí je, že pohyb elektronů mimo atomového jádra a změn oběžných dráh, a tím způsobuje změnu atomů, které tvoří materiál, změna malých biomolekul, změna velkých biomolekul, změny všech buněk a konečně změny orgánů. Vzhledem k tomu, elektron je nabitá orgánem, když rotace elektronů mimo atomového jádra a změny oběžné dráze, elektromagnetické vlny vyzařované atomy změní. Energie elektromagnetických vln změn, způsobených změnami nemocí lidského těla a fyzických změn ve stavu výživy je velmi slabá a je obvykle jen nano Gauss na microgauss. Frekvence a energie slabého magnetického pole vlasyrčené přímo, nebo tím, že drží snímač ručně v porovnání s rezonanční spektra standardní kvantové chorob a nutričních ukazatelů stanovených v přístroji po frekvence a energie jsou umocněny nástroje a zpracovány v počítači,  odpovídající kvantová hodnota je buď negativní nebo pozitivní, je na výstupu.Velikost kvantové hodnoty udává povahu a rozsah onemocnění a úroveň výživy. A konečně, výsledky testů jsou doporučením k lékaři. Například, rakovinné buňky se liší od normálních buněk, a elektromagnetické vlny vysílané rakovinnovými  buňkami jsou  odlišné od elektromagnetických vln vyzařovaných normálními buňkami. Kvantové testování rezonance nádor je poslat standardní vlnu rakovinných buněk do vzorku. Pokud jsou rakovinné buňky v lidském těle, vyskytuje se rezonance, a přístroj detekuje signál. Čím více  počet nádorových buněk je, intenzivnější signál, a kvantová hodnota má tendenci – zápornou hodnotu. Pokud nejsou k dispozici žádné nádorové buňky, rezonance se nevyskytují, a kvantová hodnota má tendenci – pozitivní hodnotu. Je to podobné jako se zásadou poslechu vysílání z rádia. Existuje mnoho rádiových vlny ve vzduchu. Chcete-li poslouchat nějaké určité rozhlasové a televizní vysílání, musíte přeladit rádio na odpovídající frekvenci, v tomto okamžiku, rezonance nastane, takže můžete poslouchat  vysílání. Kvantová rezonance využívá tohoto principu pro testování.


    

We are quantum resonance magnetic analyzer|quantum resonance magnetic analyzer price |quantum resonance magnetic analyzer supplier| quantum resonance magnetic analyzer softwaer,manufacturers in US.Unified Wholesale price.Welcome to inquiry and OEM.

Have any question, Please enter the form below and click the submit button.


*
*
*
* + * = ?
Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

If the submission is unsuccessful, please refresh your browser page and resubmit.


Related Items